Ökoteológia

Isten a kertből a városba tart

A kapuk bezárva, a kert viszont művelőjére vár.

Fekete Ágnes gondolatai a Teremtés Hetéről

Jak 3,7 Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelidítetett az emberi természet által:

Egy kút kávájának támaszkodva

Az élet törékeny egyensúlyi állapot. A fiziológiai rendszerek piciny zavara az emberi testben, s máris oda a jó közérzet, a tettrekészség, a letűnt korok istenségeivel szembeszálló hősies attitűd. Elég a hidroszféra összetett működésébe történő felelőtlen beavatkozás és a bolygónk életfenntartó rendszerei a körfolyamatban zavart okozó, izgága láncszemmel szembe fordulnak.

Nyitott kertkapuk hétvégéje

Gondolatok szilvaszedés közben "Közel van az ember a földhöz, ha mélyen meghajol, érzi innen vétetett.”

Íme, itt a víz!

Textus: ApCsel 8:36

A mi felelősségünk

A telkibányai gyülekezet észak-írországi útjáról

Angyalok városa

A telkibányai gyülekezet Észak-Írországban járt - II rész.

A fenntartható élet és a bűneset

A világgazdaság jelenlegi válsága

Az élet eredetének rejtélye.

Amikor a múlt század második felében Darwin evolúciós elmélete kezdett elfogadottá válni, felmerült kérdés, hogy mi előzte meg az élet kialakulását, hogyan alakult ki maga az élet?

Michael Northcott: A Political Theology of Climate Change

The Christian Vision of the Restoration of all Things

Református Zöld Énekeskönyv Lista

Zöld idézetek a Magyar Református Énekeskönyvből

Illúziók kávéháza

„Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától!” (Mt 16:6)

Teremtés hete füzetek

Az elmúlt évek Teremtés hete programsorozatának segédanyagai.

Interaktív online bibliaóra

Kedves Olvasónk! Közösségi életünk most a digitális térbe szorult. Ezen a felületen tudjuk folytatni megszokott bibliaóráinkat kicsit szokatlan formában.  Szeretettel várunk!

A zümmögő méhes esete a szenttel

Mézesmázas-e a Biblia? Erős emberek fogyasztanak mézet? Honnan való a felhődoktor képzet? A szent ostya szaporítja-e a mézet? A válaszokra fény derül Szalay László Pál ökoteológiai írásából.