Az Ökogyülekezeti Tanács tagjainak bemutatása

 • Az Ökogyülekezeti tanácstagokról itt olvashatsz bővebben.
 • A Tanács részben az ökogyülekezeti küldöttekből, részben a Zsinat Elnöksége által megbízott tanácstagokból álló operatív testület.
 • A Tanács összetételénél törekedni kell arra, hogy mind a városi, mind a vidéki, mind a lelkészi, mind a szakértői területek megfelelő arányban képviselve legyenek.
 • A Tanács elnökét a Zsinat Elnöksége nevezi ki a tanácstagok közül. Az elnök hívja össze és vezeti le a Tanács üléseit.
 • A Tanács segíti a Mozgalom munkáját, döntéseket hoz az Ökogyülekezeti cím és díj vonatkozásában, a pályázatokban és versenyekben. Véleményt fogalmaz meg a teremtésvédelmi kérdésekben.
 

 

 Árvainé Fördős Katalin                   

 Óvodapedagógus, Budai Református Gyülekezet,   ökogyülekezet

Fördős  Kata  vagyok  a  Budai  Református  Gyülekezet  Missziói  gondnoka, pedagógus. Az elmúlt negyven évet a családom, a szolgálat és az örök szerelem a tanítás töltötte ki. Bárhol jártam bárhol éltem, legyen az akár Afrika mindig gyerekek vettek körül. Ők tartanak  frissen, általuk mindig szeretettnek érezhetem magam. De van egy másik szeretetet, ami fogva tart, átkarol, őriz és véd - Krisztus szeretete. Ez ad erőt újabb és újabb utak bejárására,  felfedezésére,  megismerésére.  Így  kerültem  közel  az  Öko gyülekezethez is, és hamarosan rájöttem, pont ezt csináltam és pont így eddig is, de most már neve is lett az életformának: "Őrizd meg tisztán, óvd, védd, amit Isten nekünk adott, tiszteld a teremtett világot, nyisd rá szemed Földünk csodáira, betegségeire."

 

 Dr. Gálos Borbála  

 Környezetmérnök, Soproni Evangélikus Egyházközség,   ökogyülekezet

„Környezetmérnökként  Sopronban,  a  Nyugat-magyarországi  Egyetemen oktatok  és  kutatok  éghajlatváltozással  kapcsolatos  témákban.  Nagyon fontosnak érzem, hogy a hallgatók megismerjék, megértsék a természet összefüggéseit, a környezeti problémákat, és nyitottá váljanak a teremtett világ iránti felelősségvállalásra. 

Ezt  a  szemléletet  gyülekezetünkben  is  szeretném  meghonosítani,  ezért rendszeresen  folytatok  tudománynépszerűsítő  tevékenységet  evangélikus középiskoláinkban, valamint ifjúsági táborainkban. 2013-ban részt vettem a gyülekezet teremtésvédelmi programjának kidolgozásában, célom minél több testvérünket bevonni ennek megvalósításába.”

 

 Ifj. Gyimóthy Géza   

 Okleveles környezetmérnök

 Tatai Református Gyülekezet, ökogyülekezet

„Isten teremtett világának ránk bízott természeti és környezeti értékeinek a tőlünk  telhető  legjobb  állapotban  tartása  és  a  következő  nemzedéknek történő továbbítása talán az egyik legnagyobb kihívás és feladat napjainkban. Ez feladat az egyénnek, a családnak, a kisebb és nagyobb közösségeinknek és természetesen feladata az egyháznak is. A hitvalló egyháznak.

Az Ökogyülekezeti Tanácsban vállalt feladatok ellátásával a keresztyén hit és a teremtett világért való tenni akarás találkozik ahol a környezetvédelmet egy hozzám  közelebb  álló  viszonyulási  rendszerben  élhetem  meg  úgy  mint teremtésvédelem.”

 

 drs. Kocsis Áron 

 Református  lelkész-hitoktató,  Hajdúnánási  Református   Gyülekezet, ökogyülekezet

„A környezet védelme, a teremtett valóság megőrzése teológiai és gyakorlati szempontok alapján is fontosak számomra. Az egyéni felelősségvállalást és a közösségi cselekvés lehetőségeit egyaránt meg kell találnunk. A Hajdúnánási Református Egyházközség 2012-ben nyerte el az ökogyülekezeti címet, azóta is aktív résztvevői vagyunk az országos közösségnek. Általános iskolánkban és a gyülekezet közösségében igyekszünk mind nagyobb figyelmet fordítani az élővilág és a környezet problémáira. Ennek egyik fórumának szánjuk a Diószegi  Sámuel-napok  rendezvénysorozatot,  amely  a  botanikai hagyományok ápolását tűztük ki célul.”

 

 Mihucz Márton

 energetikai mérnök hallgató

Mihucz Márton vagyok a Berettyószentmártoni református gyülekezet tagja. Energetikai mérnök hallgatóként a megújuló energiaforrásokkal foglalkozok és az ökogyülekezeti mozgalmon belül a célom, hogy ezen energiaforrások használatának fontosságát megismertessem, minél több emberrel.

 

Szmoradné Tóth Erika

környezeti nevelő, Aggteleki Nemzeti Park, Kúria Oktatóközpont

Jósvafői Református Egyházközség

Szmoradné Tóth Erika vagyok. Családommal egy csodálatos kis faluban, Jósvafőn élek. 1994-től az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságon dolgozom először botanikai felügyelőként, majd környezeti nevelési szakreferensként. Nagyon szeretem a munkámat, számomra kint lenni a természetben gyerekekkel együtt az egyik legjobb dolog a világon. Célom az, hogy megtaláljam azokat a csatornákat és azokat a legmegfelelőbb eszközöket, amellyel megmutathatom, érthetővé és átélhetővé tudom tenni azt az értéket, amelyet a TERMÉSZET jelent nekünk, embereknek.


Szalay László Pál

Telkibányai Református Gyülekezet, ökogyülekezet, református lelkipásztor

 

 • „A természeti világ sokfélesége, a kékek, a zöldek, a sárgák, a csőrök, a karmok, a tüskék, a bundák kezdettől fogva mind lenyűgöztek. Kötődöm az élőlényekhez  az  apróktól  a  legnagyobbakig.  Gyermekként  az  első templomfelújítást  a  megcsonkolt  fák  szemszögéből  éltem  át,  elsirattam amputált végtagjaikat. Krisztust követő emberként felelősséget érzek, már nem  csak  érzelmi  szinten  a  teremtett  világunkért.  Családapaként kislányomnak  az  érintetlen  természetben  szeretnék  beszélni  az  Édenről. Gyülekezeti lelkészként, a világ egy apró szegletét, nővényestől, állatostól, emberestől, Isten nagyobb dicsőségére szeretném művelni. Mint Tanácstag szóbeli, vetített, fénnyel és tollal írott közléseimmel vágyom, hogy egyházunk gyülekezetei felismerjék tényleges gazdagságukat, amit Isten bízott rájuk. „

 •  

 •  Dr Victor András   

 • ELTE nyd. főiskolai tanár, környezeti nevelő, természetpedagógus. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom

  „Szeretném közel hozni egymáshoz azokat, akik ökológiai alapon hirdetik, hogy az élő Föld olyan hálózat, amely csak teljességében őrizhető meg utódaink számára, és azokat, akik teremtésvédelmi hittel vallják, hogy a Föld mindenestül megőrzendő,

  hiszen az Úr is azt mondta róla, hogy „igen jó”.”           

 •  

  Dr. Kodácsy Tamás   

  Elnök, református lelkész, programozó matematikus

  „Amikor teremtésvédelemről beszélünk, szó sincs arról, hogy mellőznénk Jézus Krisztust. Éppen ellenkezőleg: azért tehetünk bármit is, mert ahogyan az Atya reá nézve  teremtett  mindent,  mi  is  reá  nézve  és  az  Ő  segítségével  tehetünk önsorsrontó  rombolásunk  ellen.  A  teremtett  világ  sóvárgása  arra  emlékeztet minket, hogy nem vagyunk egyedül, hanem a teremtésben társaink vannak és lesznek, akikért felelősséggel tartozunk. (Kol 1,16; Róm 8,19)”

 •  

 • Szűcs Boglárka   

  Referens, biológia és földrajz szakos tanár, környezeti nevelő

  „A  teremtésvédelem  számomra  morális  kérdés:  a  hitünkből  következik  a felelősségünk is. A természettudományosnak aposztrofált kérdések ilyen értelemben nem választhatóak el a hitéletünktől. 

  A  környezet  iránti  felelős  gondolkodásmódnak  hagyománya  van  a  keresztyén kultúrában. Fontosnak tartom, hogy keresztyén emberként hozzájáruljak a régi jó gyakorlatok felelevenítéséhez, ötvözve mindezt az új ismeretek népszerűsítésével.

 • Kolonics Patricia  

 • Ügyintéző

  Pocaklakó korom óta túrázok a családommal és „egyesületi” szervezésben, így elmondhatom, hogy belenevelődtem a természetszeretetbe, majd később a keresztyén hitbe is. Az elsők között szereztem közgazdász diplomát a Károli Gáspár Református Egyetemen, ahol a szakdolgozati kutatás során habarodtam bele a környezetvédelembe, ami a 2019-es ökogyülekezeti konferencián került bennem megfelelő helyre. Ott értettem meg, hogy a Teremtő ránk bízta a Földet, hogy annak jó sáfárai legyünk, s Isten gyermekeiként különösen a mi felelősségünk vigyázni a kapott ajándékra. A teremtésvédelmi konferencián éreztem elhívást arra, hogy a teremtett világ védelmében aktív szerepet vállaljak. Minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy segítsek minél több Krisztusban testvéremet az „ökológiai megtéréshez”. 
  Az KRE ETK Ökogyülekezeti Műhelyének munkáját 2019 szeptembere óta segítem.

 •  

 • TISZTELETBELI (KORÁBBI) TANÁCSTAGOK
 •  
 • Dr. Botos Barbara
 • Angol nyelv és irodalom - biológia szakos középiskolai tanár, református vallástanár, környezetpolitikus, környezetgazdász. A KRE-TFK természetismeret és tantárgy-pedagógia tanára, majd környezeti neveléssel, környezet- és klímapolitikával foglalkozó stratégiai referens a tatabányai önkormányzatnál, később osztályvezető az NFM Klímapolitikai Főosztályán. 
 •  
   

  Dr. Fekete Ágnes

 • Református  lelkész,  Magyar  Rádió  Református  félóra  szerkesztő- riportere, Egyháztáji Program elindítója

  Háziasszonyként kezdett érdekelni az ökomozgalom. Egy időben volt  kecskénk, amit én fejtem. Hihetetlen élmény volt friss tejet tenni az asztalra, saját magam által sütött kenyeret  enni. Ezeknek az illatától is megérzi, milyen pazar világban élünk, mennyire normális lenne nem azért hajtani művi körülmények között, hogy azután művi ételeket és tárgyakat vegyünk, hanem egy  kicsit  kevesebbet,  de  magunk…  Igyekszem  az  egyházban  ezt  a szemléletet  képviselni,  a  gyülekezetben  együtt  vásárolunk  zöldségeket, almát,  néha  csirkét.  egyszerűen  érdekel  az  út,  amelyik  természetesen lebontja egy kicsit a fogyasztói világot, és közelebb visz a Teremtéshez.

 •  

   

  Karsay Eszter  

  Református lelkész, Budapest Klauzál téri Református Egyházközség, ECEN alapító tagja

  „Belvárosban éltem mindig is, az aszfalton, kivéve, amikor a nyarakat a balatoni  nagymamámnál  töltöttem  Siófokon.  De  életem  útjának  felén egyszerre vágyam támadt a teremtett világot közelebbről megismerni, érezni a földet, a fák törzsét, szemlélni a madarakat és a növényeket. 1992-ben meghívást kaptam a Rio de Janeiro-i ENSZ Föld csúcs konferencia idején párhuzamosan tartott Egyházak Világtanácsa által rendezett konferenciára előadóként.  Akkor  kezdtem  foglalkozni  a  teremtés  teológiával.  Akkor  a brazíliai utcagyerekek látványa, a pünkösdi virrasztás és az 5000 szegénnyel közösen tartott hajnali istentisztelet és agapé arra vezetett, hogy nem mehet a  világ  azon  az  úton  tovább,  amit  "fejlődésnek"  nevezünk.  Azóta "menthetetlenül  megfertőződtem"  a  természetvédelemmel.  Beépült  az agyamba, szívembe, hogy Isten teremtett világába tartozunk mi emberek, ezért szeretnünk és őriznünk kell életterünket.”

 • Konkolyné Bihari Zita

  klimatológus
   OMSZ Éghajlatelemző Osztály, osztályvezető

 

 

 

 

Ódor Balázs

MRE Zsinati Iroda Külügyi Irodavezető

 

 

 

 

 

 •  Varga Anna   

  Biológus, Budahegyvidéki Református Gyülekezet, ökogyülekezet

  „Kutatói  munka  mellett  "kikapcsolódásként"  aktívan  részt  veszek környezetnevelési  munkákban  is  egyetemista  korom  óta.  Szerintem  a teremtésvédelem abból áll, hogy felelősen gondolkozunk-cselekszünk azért a teremtett világért, aminek gondozását-művelését ránk bízta az Úr Isten. Ajándékba kaptuk és ezzel együtt felelősséget is az ajándékért. Ha elveszítjük az  Úrba  vetett  hitünket,  akkor  rögtön  felborul  ez  a  rendszer.  Ha hiszel Istenben és van egy közösséged (gyülekezeted), akkor sok olyan dologra nem lesz szükséged, amit a fogyasztói társadalom mutat az embernek... hiánypótló  vásárlások,  fogyasztások.  Ha  a  környezettudatosságot közösségben, a gyülekezet keretein belül is megéled, akkor sok más pluszt is hozhat. Programokon erősödhet a közösség.”

 •  

 • Dr. Végh László

fizikus

 

 

 

KORÁBBI MUNKATÁRSAINK

(akik most is sokat segítenek nekünk)

Révai Mátyás 

Humánökológus, környezetkutató, mezőgazdasági tanácsadó

A fenntarthatósággal és környezetvédelemmel 2009-től az ELTE környezettan, később a humánökológia mesterszak alatt kezdtem el foglalkozni mélyrehatóbban. Az egyetemi évek alatt különböző vidékfejlesztési, ökoszociális és környezetvédelmi programokban vettem részt állami és civil szférában, itthon és külföldön egyaránt. A természet szeretetét Széchenyi Zsigmond vadászregényeinek, David Attenborough természetfilmjeinek, őrségi nyaralónknak, kéktúrázásaimnak, valamint ausztráliai és dél-kelet ázsiai utazásaimnak köszönhetem.