"Őshonos gyümölcsfákat a papkertbe" program.

Teljes szakmai nevén: „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről.” program.

A Földet veszélyeztető környezeti problémák közül az egyik legnagyobb az élőlények sokféleségének (biodiverzitás) csökkenése.  Fontos feladatunk ezért az élőhelyek védelme, a fajok további kihalásának fékezése, megakadályozása. A NÖDIK (Növényi Diverzitás Központ)  által koordinált génmegőrzési program is részt vállal az élővilág teljes rendszerének megőrzésében. Ehhez a küldetéshez csatlakozott a Magyarországi Református Egyház is, amikor 2011-ben aláírta az őshonos magyar tájfajták megőrzéséről szóló megállapodást

Az eseményről ITT  és ITT olvashatunk. Ezzel lehetővé vált, hogy templomkertek, parókiák, iskolakertek is csatlakozhassanak a génmegőrző programhoz, a NÖDIK szakmai felügyeletével. A NÖDIK szakmai partnere református részről az Ökogyülekezeti Mozgalom. Mi is arra buzdítunk mindenkit, hogy vegyünk részt ebben a nemes és fontos feladatban minél szélesebb körben. Telepítsünk papkertjeinkbe őshonos gyümölcsfákat, termesszük és dolgozzuk fel gyümölcsüket, miközben közösséget is építünk ezzel. 

A programba kizárólag a NÖDIK-en keresztül lehet bekapcsolódni! Előzetes tájékoztatást és a jelentkezési folyamatban segítséget nyújt az MRE Ökogyülekezeti Mozgalom. A telepítést sikerrel elvégző gyülekezetek, a NÖDIK ajánlása alapján, tájékoztató, ismeretterjesztő fatáblákat igényelhetnek az MRE Ökogyülekezeti Mozgalomtól.

Fontos tudni, hogy a Növényi Diverzitás Központ nem értékesít sem gyümölcsoltványokat, sem gyümölcs szaporító anyagot (alany, szemzőhajtás, oltóvessző)!  

Jelentkezés és egyéb tudnivalók alább.

CÉL

A tájfajták megőrzése, a génbankokban őrzött tételek mellet egy párhuzamos megőrzés biztosítása. A tájfajta gyümölcstermő növények feltérképezésére, helyi és országos adatbázis létrehozása. A helyben honos és újrahasznosított tájfajták szaporítása, termesztése és hasznosítása. A megállapodás keretében a kertek bemutatókertként fognak működni, mivel fontos szerepe van a tájékoztatásban és a tájfajták bemutatásában.

A megállapodásban örökségünk megóvásának fontos része a gyümölcstermő növények a Kárpát-medencében megőrzött változatainak minél nagyobb egyedszámban való elterjesztése, oly módon, hogy pontosan tudjuk, milyen fajta és változat hol, milyen számban található meg.

1

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 • Egyházi tulajdonban levő terület (templomkert, parókiakert, iskolakert, stb), melynek tulajdonjogát földhivatali térképmásolattal igazolni kell.
 • Minimálisan 500 nm, maximálisan 1 ha nagyságú területen létesíthető bemutatókert.
 • Szerződés aláírása a jelentkező és a kert fenntartója részéről.
 • Megfelelő adottságokkal rendelkezik a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzéséhez.
 • Kitöltött jelentkezési lap vissza küldése
 •  A jelentkező neve, címe, elérhetősége és a kapcsolattartó személye.

 • Az elfogadott jelentkezést követően szerződés aláírására kerül sor, amit nem csak a jelentkezőnek, hanem a kert fenntartójának is el kell látni kézjegyével.

 •  A telepítés előtt a területnek bekerítettnek kell lennie.

 •  Az átadást követően az oltványokat 5 napon (NEM munkanap) belül el kell ültetni.

 • 15 munkanapon belül el kell küldeni a telepítésről készített térképet és fotókat.

 • A kertet 10 évig fenn kell tartani.

 •  Beszámolót kell küldeni évente egyszer a kertről,

 •  Az oltványok át nem vétele, a gyümölcsoltványok költségének visszatérítését vonja maga után.

 •  A jelentkező pénzbeli visszatérítésre kötelezett akkor is ha az oltványok 70%-a az ellenőrzés kapcsán nem található meg (bármilyen kifogással: kiszáradt, ellopták, eladták, nem ültették el, stb),

 •  Az oltványokat csak arra a területre lehet eltelepíteni, amit a terepszemlén megmutatott a jelentkező,

 •  Kötelező részt venni az évi két szakmai rendezvényen, márciusban és októberben. Ezek a képzések nagyon gyakorlat orientáltak és roppant hasznosak, bárki számára, aki kisebb-nagyobb területen gazdálkodik!! :)

 • Az 10 000 m2-es területtel jelentkező köteles talajvizsgálatot készíttetni.

JELENTKEZÉSI IDŐSZAK ÉS EGYÉB IDŐPONTOK

A jelentkezés általában adott év március 15-ig történik. Nekik tudják 100%-ban biztosítani az oltványokat őszre. Aki később jelentkezik, telepíthet, de már csak következő év őszén. 

Aláírt háromoldalú szerződés beérkezése a NöDiK-hez adott év június 15-ig.

Oltványok átvétele és telepítés, adott év október 15 - november 01. között. 

Kötelező szakmai képzés: márciusban és októberben. 

A MEMORANDUM 

A jövő nemzedékek egykori országgyűlési biztosa kezdeményezésére (Dr. Fülöp Sándor)  a református, evangélikus és katolikus egyházak főpásztorai, a Vidékfejlesztési Minisztérium, génmegőrző és tudományos intézményeinek, valamint a Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat kifejezték támogatásukat e programhoz, amelyben az együttműködő felek génmegőrző fajtagyűjteményekből (génbankok, nemzeti parkok, önkormányzati- és magángyűjtemények) származó szaporítóanyagot egymásnak átadnak, illetve lelkészi kertekbe és területekre befogadnak és ott nevelnek. Közösségi intézmények együttműködésével hozható létre a génkészletek nyilvántarthatósága, biztonsága és hasznosulása, melyeket a történelmi egyházak telkei (plébániák, parókiák, lelkészlakok kertjei), az önkormányzati és felekezeti iskolák kertjei, valamint az önkormányzati kezelésben lévő kertek és utak mente képezhet.

Szűcs Boglárka