Folyamatos a jelentkezés az "Őshonos gyümölcsfákat a papkertbe program"-hoz

Teljes nevén „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről” program. Az idei évben is várjuk további kertek csatlakozását.

Forrás: www.nodik.org

A PROGRAM HÁTTERE ÉS CÉLJA

A Földet veszélyeztető környezeti problémák közül az egyik legkomolyabb az élőlények sokféleségének (biodiverzitás) csökkenése. Fontos feladatunk az élőhelyek védelme, a fajok további kihalásának fékezése, megakadályozása. A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (korábban NÖDIK, Növényi Diverzitás Központ) által koordinált génmegőrzési program is részt vállal az élővilág teljes rendszerének megőrzésében. Ehhez a küldetéshez csatlakozott a Magyarországi Református Egyház is, amikor 2011-ben aláírta az őshonos magyar tájfajták megőrzéséről szóló megállapodást, szakmai partner református részről az Ökogyülekezeti Mozgalom.

Telkibányai Református Egyházközség

A program célja a tájfajták megőrzése, a génbankokban őrzött tételek mellet egy párhuzamos megőrzés biztosítása. A megállapodás keretében a kertek bemutatókertként működnek, fontos szerepük van a tájékoztatásban és a tájfajták bemutatásában.

A memorandum lehetővé teszi, hogy templomkertek, parókiák, iskolakertek is csatlakozhassanak a génmegőrző programhoz, a Központ szakmai felügyeletével.  Arra buzdítunk mindenkit, hogy vegyünk részt ebben a nemes feladatban. Telepítsünk templomkertjeinkbe, parókiakertjeinkbe őshonos gyümölcsfákat, termesszük és dolgozzuk fel gyümölcsüket, miközben közösséget is építünk.

A programba kizárólag a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központon keresztül lehet bekapcsolódni! Előzetes tájékoztatásban és a jelentkezési folyamatban segítséget nyújt az Ökogyülekezeti Mozgalom. 

Fontos tudni, hogy a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ nem értékesít sem gyümölcsoltványokat, sem gyümölcs szaporító anyagot (alany, szemzőhajtás, oltóvessző)!

Szóládi Református Egyházközség

 

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

- Egyházi tulajdonban levő terület (templomkert, parókiakert, iskolakert, stb.), melynek tulajdonjogát földhivatali térképmásolattal igazolni kell.

- Megfelelő adottságokkal rendelkezik a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzéséhez.

- Minimálisan 500 m2, maximálisan 10 000 m2-es nagyságú területen létesíthető bemutatókert.

- A 10 000 m2-es területtel jelentkező köteles talajvizsgálatot készíttetni.

- Hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap visszaküldése (a jelentkező neve, címe, elérhetősége és a kapcsolattartó személye.)

- Az elfogadott jelentkezést követően szerződés aláírására kerül sor, amit nem csak a jelentkezőnek, hanem a kert fenntartójának is el kell látni kézjegyével.

- A telepítés előtt a területnek bekerítettnek kell lennie.

- Az oltványokat csak arra a területre lehet eltelepíteni, amit a terepszemlén megmutatott a jelentkező.

- Az átadást követően az oltványokat 5 napon (NEM munkanap) belül el kell ültetni.

- 15 munkanapon belül el kell küldeni a telepítésről készített térképet és fotókat.

- A kertet 15 évig fenn kell tartani.

- Beszámolót kell küldeni évente egyszer a kertről.

- Az oltványok át nem vétele, a gyümölcsoltványok költségének visszatérítését vonja maga után.

- A jelentkező pénzbeli visszatérítésre kötelezett akkor is ha az oltványok 70%-a az ellenőrzés kapcsán nem található meg (bármilyen kifogással: kiszáradt, ellopták, eladták, nem ültették el, stb).

- Kötelező részt venni az évi két szakmai rendezvényen, márciusban és októberben. Ezek a képzések nagyon gyakorlat-orientáltak és roppant hasznosak, bárki számára, aki kisebb-nagyobb területen gazdálkodik!! :)

                                

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

A programba folyamatosan lehet jelentkezni,  jelentkezéstől a telepítésig az átfutási idő kb. egy év. 

Bővebb információ: http://www.nodik.org/gyumolcseszet/

Veres Emese, everes@mail.nodik.hu

                             

A MEMORANDUM 

A jövő nemzedékek egykori országgyűlési biztosa kezdeményezésére (Dr. Fülöp Sándor)  a református, evangélikus és katolikus egyházak főpásztorai, a Vidékfejlesztési Minisztérium, génmegőrző és tudományos intézményeinek, valamint a Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat kifejezték támogatásukat e programhoz, amelyben az együttműködő felek génmegőrző fajtagyűjteményekből (génbankok, nemzeti parkok, önkormányzati- és magángyűjtemények) származó szaporítóanyagot egymásnak átadnak, illetve lelkészi kertekbe és területekre befogadnak és ott nevelnek. Közösségi intézmények együttműködésével hozható létre a génkészletek nyilvántarthatósága, biztonsága és hasznosulása, melyeket a történelmi egyházak telkei (plébániák, parókiák, lelkészlakok kertjei), az önkormányzati és felekezeti iskolák kertjei, valamint az önkormányzati kezelésben lévő kertek és utak mente képezhet.

 

Miért érdemes őshonos, az adott tájra jellemző gyümölcsfákat telepíteni, gyümölcsöskertet gondozni?

A biológiai sokféleség megőrzése akár már az iskolakertben, parókiakertben megvalósulhat. Egy őshonos fákat bemutató kert helyszínül szolgálhat rendkívüli természettudományos órának, projektheteknek, szabadtéri iskolai és gyülekezeti alkalmaknak. Testközelből megfigyelhető a facsemeték növekedése és évszakonkénti változása. A gyerekek, fiatalok bevonása a fák gondozásába, a gazda szerep elsajátítását teszi lehetővé, mindamellett offline élményben lehet részük. Különleges helyszínt biztosíthat egy-egy csendesnapnak, bibliaórának, imasétának; eszköz lehet abban, hogy meglássuk Istent az alkotásaiban, hogy rácsodálkozhassunk, gyönyörködhessünk a természeti alkotásaiban. Bővítheti az ottélők, a vendégek, vagy a turisták növényismeretét. A termés betakarítása és feldolgozása közösségépítő erővel bír, remek beszélgetések, jóhangulatú együttlétek alakulhatnak ki a közös munka során. Az így elkészült lekvárok, befőttek, szörpök és gyümölcslevek az iskola konyhájára kerülhetnek, vagy felhasználhatók a szeretetvendégség során, de akár bevételt is jelenthet a közösség számára.

Képek forrása: reformatus.hu, Szóládi Református Gyülekezet Facebook oldala, Szalay László Pál - Telkibányai Református Gyülekezet